STENY

d = 0,34 [m]
R = 7,6 [m2.K.W-1]
U = 0,13 [W.m-2.K-1]
Rd = 7,2 . 1010 [m.s-1]

 

 

 

θi

[°C]

θe

[°C]

Mc

[kg.m-2.rok]

Mev

[kg.m-2.rok]

20 -15 0,0068 1,11
-18 0,0071 0,99
-21 0,0088 0,83

Normové požiadavky

RN =  3,0   [m2.K.W-1]
Rr1 =  4,4   [m2.K.W-1]
Rr2 =  6,5   [m2.K.W-1]
UN = 0,32 [W.m-2.K-1]
Ur1 = 0,22 [W.m-2.K-1]
Ur2 = 0,15 [W.m-2.K-1]

ku kondenzácii vodnej pary v konštrukcii dochádza ak  pd,sat < pd

ak ku kondenzácii vodnej pary dochádza, musí byť celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii menšie ako vyparené Mc < Mev

d = 0,34 [m]
R = 7,6 [m2.K.W-1]
U = 0,13 [W.m-2.K-1]
Rd = 4,09 . 1010 [m.s-1]

 

 

 

θi

[°C]

θe

[°C]

Mc

[kg.m-2.rok]

Mev

[kg.m-2.rok]

20 -15 0,0041 7,79
-18 0,0071 6,77
-21 0,0088 5,45

 

PRIEBEH TEPLOTY θ, ČIASTOČNÉHO TLAKU VODNEJ PARY pd A ČIASTOČNÉHO TLAKU NASÝTENEJ VODNEJ PARY pd,sat V KONŠTRUKCII "OPTIMAL"

EPS Minerálna vlna

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -21°C 

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -15°C 

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -10°C 

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -5°C 

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -21°C 

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -15°C 

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -10°C 

interiérová teplota +20°C, exteriérová teplota -5°C 

 


d = 0,38 [m]
R = 8,6 [m2.K.W-1]
U = 0,11 [W.m-2.K-1]
Rd = 7,2 . 1010 [m.s-1]

θi

[°C]

θe

[°C]

Mc

[kg.m-2.rok]

Mev

[kg.m-2.rok]

20 -15 0,00x 0,00x
-18 0,00x 0,00x
-21 0,00x 0,00x
OPTIMAL+ DIFFUSE