Stavebný systém

Založenie stavby je možné klasickým spôsobom - na betónových základoch, alebo menej obvyklým - na zemných vrutoch. Výhodou zemných vrutov je ich vysoká presnosť a rýchlosť osadenia. Zemné vruty dodáva a osádza spoločnosť KRINNER.

založenie na základoch
 
založenie na zemných vrutoch
 

Podlaha prízemia je v prípade založenia stavby klasickým spôsobom konštrukčne riešená ako u bežných stavieb. Ak je stavba založená na zemných vrutoch, podlahu tvoria EUROPANEL-y s hrúbkou210mm alebo 270mm. V takomto prípade EUROPANEL zabezpečuje statickú aj tepelnoizolačnú funkciu podlahy. 

klasická podlaha
 
podlaha z panelov
 

Obvodové konštrukcie sú zhotovené z EUROPANEL-ov.  Pre obytné objekty sa najčastejšie používajú panely s hrúbkou  120mm a 170mm. EUROPANEL zabezpečuje statickú a tepelnoizolačnú funkciu (cca 50%) obvodovej konštrukcie stavby. Montáž panelov prebieha podľa konštrukčných zásad stavebného systému.

steny kotvené k základom
 
steny kotvené k panelovej podlahe
 

Stropnú konštrukciu tvorí stropný trám uchytený do oceľových strmeňov (KVH, BSH, rastlé drevo) a záklop.  Záklop je najčastejšie realizovaný  OSB doskami na pero drážku, alebo je možné použiť aj EUROPANEL. Stropné trámy môžu byť priznané, alebo zo spodnej časti zakryté sadrokartónovým podhľadom.

strop realizovaný s OSB doskami
 
strop realizovaný s EUROPANEL-mi
 

Vnútorné priečky sú sádrokartónové a zhotovujú sa podľa montážnych predpisov výrobcu sádrokartónového systému (Rigips, Knauf). Nosné vnútorné steny sa zhotovujú z EUROPANELU. 

SDK priečka
 
priečky z panelov
 

Strešné konštrukcie nad obytným priestorom sa môžu zatepliť tepelnou izoláciou umiestnenou medzi krokvami s použitím parotesnej a paropriepustnej fólie. S výhodou sa aj u strešných konštrukcií, tak ako u podláh a stropov môže využiť panel. Získame tým dokonale zateplenú strechu bez tepelných mostov, bez nutnosti použitia parozábran a s možnosťou ponechania priznaného krovu. Taktiež je možné použiť iný spôsob nadkrokvovej izolácie.

nadkrokvová izolácia strechy
 
strecha realizovaná z EUROPANEL-ov

Stavebné otvory a všetky spoje rieši stavebný systém EUROPANEL ponocou výrobkov spoločnosti Illbruck, ktorá je lídrom vo vývoji a výrobe doplnkových materiálov pri výstavbe. Týmito výrobkami sa zaručuje vzduchotesnosť stavby, ktorá je významnou podmienkou pre dosiahnutie nízkoenergetickej alebo pasívnej výstavby.

výrobky na zatesňovanie spojov
 
osadenie okna
 

Exteriérové opláštenie môže byť realizované kontaktným zatepľovacím systémom, alebo so zateplením s odvetrávanou fasádou. Hrúbka izolačnej vrstvy sa stanovuje na základe požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. 

kontaktný zatepľovací systém
 
odvetrana fasada
 

Interiérové opláštenie panelov sádrokartónom je dôležité z hľadiska požiarnej ochrany stavby. Až ich montážou získavajú panely potrebnú 30min. požiarnú odolnosť. Sádrokartón môže byť prichytený priamo na panel pomocou skrutiek, alebo sponiek. Taktiež sa môžu montovať predsadené sádrokartónové steny. Stropy sa vo väčšine prípadov zakrývajú sadrokartónovým podhľadom. 

vnútorné opláštenie stien
 
SDK strop